HUISREGELS

Sporten bij FAST FITNESS staat voor een aangename en leuke beleving. Om dit voor iedereen te verzekeren, vragen we je tijdens het bezoek aan onze club volgende regels te respecteren.

 • De lidkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn lidkaart. De lidkaart dient bij elk bezoek te worden ingescand.
 • In de trainingsruimte draag je propere sportschoenen, evenals correcte sportkledij.
 • Tijdens het trainen gebruik je een handdoek op alle toestellen.
 • Het is niet toegestaan toestellen onnodig bezet te houden.
 • Na het sporten ontsmet je het gebruikte (cardio-)toestel en/of materiaal.
 • Losse materialen (gewichten,… ) leg je na gebruik terug op hun plaats.
 • Alleen afsluitbare flessen/bidons mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimten.
 • De douches moeten op een correcte manier gebruikt worden. Na het nemen van een douche droog je je af in de natte ruimte om de kleedkamer droog te houden.
 • Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je achter in de daartoe bestemde ruimtes. Voor het opbergen van je waardevolle spullen kan je een locker gebruiken. Deze wordt gesloten met een eigen hangslot.
 • Het slotje van de locker dient bij het verlaten van de club verwijderd te worden. Zo niet zal FAST FITNESS dit slotje verwijderen en de inhoud van de locker naar de verloren voorwerpen brengen, dit zonder enig verweer van het lid of recht op schadevergoeding.
 • Roken en het gebruik van en de handel in verdovende middelen of doping is verboden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum.
 • Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen.
 • Verkoop en/of promotie van goederen of diensten zijn niet toegestaan zonder toestemming van FAST FITNESS.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • FAST FITNESS en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

FAST FITNESS behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te schorsen of te herroepen zonder enige vorm van compensatie wanneer er onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken vastgesteld worden jegens andere leden, medewerkers, de infrastructuur in het algemeen of overtredingen van de huisregels. Indien noodzakelijk wordt er aangifte gedaan bij de politie.